תוצאות חיפוש עבור "PTech" הניב 24 פריטים
# מס' קטלוגי פריט מחיר
(ללא מע"מ)
1. דף מוצר פרטים PTech1 ציינון WISC-IV אונליין ב- PTech 8 ₪
2. דף מוצר פרטים PTech2 ציינון WPPSI-III אונליין ב- PTech 8 ₪
3. דף מוצר פרטים PTech3 ציינון WAIS-III אונליין ב- PTech 8 ₪
4. דף מוצר פרטים PTech4 ציינון WISC-IV בערבית אונליין ב- PTech 8 ₪
5. דף מוצר פרטים PTech5 העברת שאלון אכנבך לגיל בי"ס אונליין ב- PTech 20 ₪
6. דף מוצר פרטים PTech6 העברת שאלון אכנבך לגיל הרך אונליין ב- PTech 20 ₪
7. דף מוצר פרטים PTech7 העברת שאלון ABAS-II אונליין ב- PTech 25 ₪
8. דף מוצר פרטים PTech8 העברת שאלון ABAS-II בערבית אונליין ב- PTech 25 ₪
9. דף מוצר פרטים PTech9 העברת שאלון BRIEF אונליין ב- PTech 18 ₪
10. דף מוצר פרטים PTech10 העברת שאלון BRIEF-P אונליין ב- PTech 18 ₪
11. דף מוצר פרטים PTech11 העברת שאלון BRIEF-A אונליין ב- PTech 18 ₪
12. דף מוצר פרטים PTech12 העברת שאלון Conners-3 אונליין ב- PTech 18 ₪
13. דף מוצר פרטים PTech13 העברת שאלון TSI-II אונליין ב- PTech 20 ₪
14. דף מוצר פרטים PTech14 העברת שאלון SIMS אונליין ב- PTech 15 ₪
15. דף מוצר פרטים PTech15 העברת שאלון BDI-II אונליין ב- PTech 10 ₪
16. דף מוצר פרטים PTech16 העברת שאלון BROWN-ADD אונליין ב- PTech 15 ₪
17. דף מוצר פרטים PTech17 העברת שאלון SP2 אונליין ב- PTech 18 ₪
18. דף מוצר פרטים PTech18 העברת שאלון SCQ אונליין ב- PTech 10 ₪
19. דף מוצר פרטים PTech19 העברת מבחן Raven אונליין ב- PTech 15 ₪
20. דף מוצר פרטים PTech20 ציינון DST מסלו"ל אונליין ב- PTech 8 ₪
21. דף מוצר פרטים PTech21 העברת שאלון MMPI-2 UP-פרופילים אונליין ב- PTech 20 ₪
22. דף מוצר פרטים PTech22 העברת שאלון MMPI-2 UP-דוחות אונליין ב- PTech 100 ₪
23. דף מוצר פרטים PTech23 ציינון אבחון PCL-R אונליין ב- PTech 8 ₪
24. דף מוצר פרטים PTech24 ציינון אבחון ADOS-2 אונליין ב- PTech 8 ₪
הירשמו לניוזלטר!קישורים מהירים:
♦ להזמנת קטלוג