תוצאות חיפוש עבור " כלי טיפול " הניב 98 פריטים
# מס' קטלוגי פריט מחיר
(ללא מע"מ)
1. פרטים T502 מכשיר להפסקת הרטבת לילה 299 ₪
2. פרטים T601PR בובות אנאטומיות סט 4 399 ₪
3. פרטים T602PR בובות אנאטומיות סט 6 499 ₪
4. פרטים T603PR MORENA מורנה 189 ₪
5. פרטים T604PR OH או) משחק טפולי) 249 ₪
6. פרטים T605PR SAGA (סגה) 159 ₪
7. פרטים T606PR ECCO (אקו) 199 ₪
8. פרטים T608PR קלרו CLARO 69 ₪
9. פרטים T609PR PERSONNA - פרסונה 199 ₪
10. פרטים T610PR מתד"ר. חלק I- פחדים 239 ₪
11. פרטים T611PR מתד"ר חלק II- התעללות 239 ₪
12. פרטים T612PR DUET דואט 189 ₪
13. פרטים T613PR SPECTRA ספקטרה 169 ₪
14. פרטים T615PR מיתוס MYTHOS 169 ₪
15. פרטים T614PR סיכוי וסיכון COPE 209 ₪
16. פרטים T616PR אלף לילה ולילה 159 ₪
17. פרטים T617 אני וסביבתי (ומה מדאיג אותי) 239 ₪
18. דף מוצר פרטים T202 רצפים בסיסיים Color Cards Basic Sequences 250 ₪
19. דף מוצר פרטים T203 סיבה ותוצאה Color Cards Cause&Effect 250 ₪
20. דף מוצר פרטים T204 רגשות Emotions Color Cards 250 ₪
21. דף מוצר פרטים T205 משחק התאמה קבוצות Color cards Multi-Match Categori 276 ₪
22. דף מוצר פרטים T206 מי יוצא דופן Color Cards Odd One Out 250 ₪
23. דף מוצר פרטים T207 בטיחות אישית Color Cards Personal Safety 276 ₪
24. דף מוצר פרטים T208 פעולות ראשונות Color Cards Early Actions 69 ₪
25. דף מוצר פרטים T209 הפכים ראשונים Color Cards Early Opposites 69 ₪
26. דף מוצר פרטים T210 רצפים ראשונים Color Cards Early Sequences 69 ₪
27. דף מוצר פרטים T211 איך מרגיש הדובי? Color Cards How's Teddy? 69 ₪
28. דף מוצר פרטים T212 פתרון בעיות Color Cards Problem Solving 250 ₪
29. דף מוצר פרטים T213 רצפי 4 שלבים Color Cards Sequences 4 step 250 ₪
30. דף מוצר פרטים T214 רצפי 6-8 שלבים: ילדים Color Cards Sequences 6&8 step for chil 250 ₪
31. דף מוצר פרטים T215 רצפי 6-8 שלבים: מבוגרים Color Card Sequences 6&8 step for ad 250 ₪
32. דף מוצר פרטים T216 מה זה? Color Cards What Is It? 250 ₪
33. דף מוצר פרטים T218 מה בפנים? Color Cards Whats Inside 250 ₪
34. דף מוצר פרטים T219 מה הטעות? Color Cards Whats Wrong? 250 ₪
35. דף מוצר פרטים T220 קלפי סיפור שמות תוארColor Cards StoryCards Adjective 276 ₪
36. דף מוצר פרטים T221 קלפי סיפור - מילות יחס Color Cards StoryCards Prepos 299 ₪
37. דף מוצר פרטים T222 קלפי סיפור - פעלים Color Cards StoryCards Verbs 299 ₪
38. דף מוצר פרטים T223 Color Cards Expressive Verbs פעלי הבעה 250 ₪
39. דף מוצר פרטים T224 Color Cards Fun Pictures איזו שטות! 69 ₪
40. דף מוצר פרטים T225 ColorCards בואו נציג פנטומימה Lets Mime 129 ₪
41. דף מוצר פרטים T226 ColorCards בואו נצייר Lets Draw 129 ₪
42. דף מוצר פרטים T227 ColorCards גודל וצורה shape & Size 69 ₪
43. דף מוצר פרטים T228 רצפים: הטיית פעלים ColorCards Sequence: Verb Tenses 250 ₪
44. דף מוצר פרטים T229 ColorCards חפצים מוכרים 233 ₪
45. דף מוצר פרטים T230 פעילויות עם ColorCards ColorCards Activities 129 ₪
46. דף מוצר פרטים T231 ColorCards קלפי סיפור: נרטיב StoryCards Narrat 299 ₪
47. דף מוצר פרטים T232 ColorCards קלפי סיפור: רצפים StoryCards Sequence 299 ₪
48. דף מוצר פרטים T233 ColorCards לוח הסיפורים StoryBoards 380 ₪
49. דף מוצר פרטים T234 ColorCards לפעמים אני מרגיש Sometimes I feel 276 ₪
50. דף מוצר פרטים T236 ColorCards בבית החולים In Hospital 138 ₪
51. דף מוצר פרטים T237 ColorCards פריטים אישיים Personal Items 138 ₪
52. דף מוצר פרטים T238 ColorCards חיי יום יום Everyday Life 138 ₪
53. דף מוצר פרטים T239 ColorCards מה נוסף? Whats added? 250 ₪
54. דף מוצר פרטים T240 ColorCards נחשו מה יקרה? Guess What? 69 ₪
55. דף מוצר פרטים T241 ColorCards החפצים שלנו Our Possessions 250 ₪
56. דף מוצר פרטים T242 ColorCards צלילי חוץ Outdoor Sounds 299 ₪
57. דף מוצר פרטים T243 ColorCards צלילי פנים Indoor Sounds 299 ₪
58. דף מוצר פרטים T244 ColorCards רצפי צלילים Sequencing Sounds 299 ₪
59. פרטים T245 קלפי אנימל 149 ₪
60. פרטים T246 קלפי פריזמה 169 ₪
61. פרטים T247 קלפי אניבי 169 ₪
62. פרטים T248 קלפי מיבי 159 ₪
63. פרטים T249 שילובים 169 ₪
64. פרטים T250 עניין של זמן 80 ₪
65. פרטים T251 בונים בניינים 80 ₪
66. פרטים T252 משחקים להקניית מיומנויות תחביריות: אם... אז... 80 ₪
67. פרטים T259 משחקים להקניית מיומנויות תחביריות: כדי... 80 ₪
68. פרטים T260 משחקים להקניית מיומנויות תחביריות: ...ש... 80 ₪
69. פרטים T254 הוגים ונהנים 60 ₪
70. פרטים T255 זמן עתיד 78 ₪
71. פרטים T258 שעבד אותה 59 ₪
72. פרטים T626 קלפי הביטאט 189 ₪
73. פרטים T630 מרילין - קלפי מסרים ותובנות 149 ₪
74. פרטים T629 נריה - קלפי מסע נשי 149 ₪
75. פרטים T651 Points of You - משחק אימון לעשייה 259 ₪
76. דף מוצר פרטים T264 חפצים ראשונים - Early Objects - ColorCards 69 ₪
77. דף מוצר פרטים T634 התאמות - Match UP - ColorCards 69 ₪
78. דף מוצר פרטים T635 ראש וזנב - Heads and Tails - ColorCards 69 ₪
79. פרטים T628 קלפי פלא-בי - הצלחת קשב וריכוז 169 ₪
80. דף מוצר פרטים T269 Everyday Objects חפצי יום-יום ColorCards 280 ₪
81. דף מוצר פרטים T274 התנהגות חברתית - Social behaviour - ColorCards 276 ₪
82. דף מוצר פרטים T287 ColorCards -FEELINGS - תחושות 355 ₪
83. דף מוצר פרטים T288 איך הם מרגישים ?ColorCards -How Are They Feeling 355 ₪
84. דף מוצר פרטים T285 ColorCards -Story starters - התחלות סיפורים 355 ₪
85. דף מוצר פרטים T286 ColorCards -Decisions - החלטות 355 ₪
86. דף מוצר פרטים T284 ColorCards -What are they thinking - מה הם חושבים 355 ₪
87. דף מוצר פרטים T638 ספריית נושאים: מזון - Color Library - Food 299 ₪
88. דף מוצר פרטים T636 ספריית נושאים: חפצים - Color Library - Possessions 299 ₪
89. דף מוצר פרטים T637 ספריית נושאים: בית - Color Library - Home 299 ₪
90. דף מוצר פרטים T273 רצפים פשוטים ColorCards -Simple Sequences 250 ₪
91. דף מוצר פרטים T256 ColorCards -Whats Missing - מה חסר? 250 ₪
92. דף מוצר פרטים T261 ColorCards -BASIC VERBS - פעלים בסיסיים 250 ₪
93. דף מוצר פרטים T263 ColorCards -FAMILIAR VERBS פעלים מוכרים 250 ₪
94. דף מוצר פרטים T265 ColorCards - Verb Tenses - הטיית פעלים 299 ₪
95. פרטים T289 Emotions & Expressions Colorcards רגשות והבעות 299 ₪
96. פרטים T290 Emotions & Expressions Colorcards 2 רגשות והבעות 2 299 ₪
97. פרטים T653 Points of You - תמונה, מילה ושאלה 149 ₪
98. פרטים T291 סוגיות מתבגרים TEEN ISSUES - Color Cards 299 ₪
הירשמו לניוזלטר!קישורים מהירים:
♦ להזמנת קטלוג