תוצאות חיפוש עבור " תהליכים קוגניטיביים (תינוקות, ילדים ונוער) " הניב 65 פריטים
# מס' קטלוגי פריט מחיר
(ללא מע"מ)
1. פרטים K715PR Behavioral Assess of Dysexecutive Synd (BADS) 4299 ₪
2. פרטים K736PR Bay Area Functional Performance Test (BaFPE) 2419 ₪
3. פרטים K850PS BAYLEY III 8999 ₪
4. דף מוצר פרטים K810PR ערכת קוגניסטאט בעברית (CAS-COGNISTAT) 799 ₪
5. פרטים K654PR Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence C-TONI2 2999 ₪
6. דף מוצר פרטים K910PR הערכת סטטוס קוגניטיבי קצרה -עברית Mini-Mental State Examination (MMSE) 369 ₪
7. פרטים K630PR RAVENS Advanced Progressive Matrices (APM) Kit רייבנס מתקדם ערכה 769 ₪
8. פרטים K622PR RAVENS Colored Progressive Matrices (CPM) ערכה רייבנס צבעוני 769 ₪
9. פרטים K610PR RAVENS Standard Progressive Matrices (SPM) ערכה רייבנס סטנדרטי 769 ₪
10. פרטים K685PR Devlopmental Scoring System Rey-Osterrieth Complex Figure Test(DSS-ROCF) 1299 ₪
11. פרטים K800PS Wechsler Adult Intelligence Scales 3rd Ed (WAISIIIHEB)וכסלר למבוגרים 4199 ₪
12. פרטים K632PS Wisc Card Sorting Test (WCST) 2499 ₪
13. פרטים S606PR MERRILL - PALMER SCALE REVISED 7999 ₪
14. פרטים S607PS Stanford Binet-5 Complete Test Kit 6999 ₪
15. פרטים S611PS MCCARTHY SCALES OF CHIL'S ABILITIES 6599 ₪
16. פרטים S1600PS Leiter-3 INTER PERFORM SCALE - Third Ed 7999 ₪
17. פרטים S639PR CHILD COLOR TRAILS TEST (C-CTT) 1119 ₪
18. פרטים S647PS SYMBOL DIGIT MODALITIES TEST -SDMT 899 ₪
19. פרטים S679PS WMS III 4999 ₪
20. פרטים S680PS WAIS III UK - WITH ATTACHE CASE 6775 ₪
21. פרטים S681PS COLUMBIA MENTAL MATURITY SCALES 7699 ₪
22. פרטים S684PS COLOR TRAILS TEST - CTT 999 ₪
23. פרטים S689PS UNIV NON VERB INT TEST - UNIT 4999 ₪
24. פרטים S695PS TRAIL LEARNING TEST-RUFF/LIGHT 989 ₪
25. פרטים S701PR CHILDRENS MEMORY SCALE 5599 ₪
26. פרטים K708PR Detroit Tests of Learning Aptitude– (DTLA5) 3899 ₪
27. פרטים S715PS DIFFERENTIAL ABILITY SCALES (DAS) 8773 ₪
28. פרטים S720PR DETR TSTS OF LRNG APT - PRIMARY (DTLA-P) 1699 ₪
29. פרטים K724PR TOWER OF LONDON 2nd Edition 2999 ₪
30. פרטים S726PR TST OF EVRYDY ATT FOR CHILDR (TEA-CH) 4234 ₪
31. פרטים S731PR Test of Nonverbal Intelligence, 4th Edition (TONI-4) 2599 ₪
32. פרטים S741PR TEST OF EVERYDAY ATTENTION 3499 ₪
33. פרטים S744PR STROOP COLOR AND WORD TEST 999 ₪
34. פרטים S746PR SCHOOL FUNCTION ASSESSMENT 1899 ₪
35. פרטים S747PR LURIA NEBRASKA NP BATTERY (LNNB) 6269 ₪
36. פרטים S748PS LURIA NEB NP BATTERY-CHILDRENS REVISION 5499 ₪
37. פרטים S755PR Frontal Systems Behavior Scale - FrSBe 1699 ₪
38. פרטים S767PR TOMAL 1899 ₪
39. פרטים S772PS Delis-Kaplan Exe Funct System- DKEFS 6299 ₪
40. פרטים S773PR Mullen Scales of Early Learning Kit 5999 ₪
41. פרטים S774PS Brief Neuropsych Cog Exam- BNCE 1499 ₪
42. פרטים S776PR BADS- CHILD VERSION 4399 ₪
43. פרטים S779PS WISC-IV USA 6999 ₪
44. פרטים S841PR Boehm Test of Basic Concepts 3rd Edition 1389 ₪
45. פרטים S842PR Boehm Test of Basic Conc 3rd Ed-Form F 999 ₪
46. פרטים D622PR חוברת מבחן RAVENS-CPM 359 ₪
47. פרטים D630PR חוברת מבחן RAVENS-APM 359 ₪
48. פרטים D610PR חוברת מבחן RAVENS-SPM 359 ₪
49. פרטים K990PR מבחן סינון ליקוי למידה (מסלו"ל) DST 799 ₪
50. פרטים K801PS חלקי עברית (WAISIIIHEB) 1199 ₪
51. פרטים K802PS Wechsler Adult Intellig Scales 3rd Ed (WAISIII) EUROKIT 2699 ₪
52. פרטים K651PR WRAML-II 3499 ₪
53. דף מוצר פרטים P622 תוכנת רייבנס CPM Ravens Software 999 ₪
54. דף מוצר פרטים P630 תוכנת רייבנס APM Ravens Software 999 ₪
55. דף מוצר פרטים P610 תוכנת רייבנס SPM Ravens Software 999 ₪
56. דף מוצר פרטים K870PS ערכת WISC-IV HEB 3199 ₪
57. פרטים K1400PR ™ADOS-2 – ערכה תצפיתית לאבחון אוטיזם 9999 ₪
58. דף מוצר פרטים K270PR ערכת ה- BRIEF לתפקודים ניהוליים - בעברית 469 ₪
59. פרטים S605PS Early Stanford-Binet Package (Early SB5) 3199 ₪
60. דף מוצר פרטים K860PS WPPSI-IIIHEB ערכה עברית מלאה 4199 ₪
61. דף מוצר פרטים K720PR ADI-R - ריאיון דיאגנוסטי לאוטיזם 749 ₪
62. דף מוצר פרטים K1130PR SCQ - שאלון תקשורת חברתית 499 ₪
63. דף מוצר פרטים K280PR ערכת ה- BRIEF-P לתפקודים ניהוליים לגילאי הגן - בעברית 289 ₪
64. דף מוצר פרטים K880PS ערכת WISC-IV ARB 3199 ₪
65. דף מוצר פרטים K290PR ערכת ה- BRIEF-A לתפקודים ניהוליים למבוגרים - עברית 469 ₪
הירשמו לניוזלטר!קישורים מהירים:
♦ להזמנת קטלוג