ABAS-II אבחון רב מימדי להערכת התנהגות מסתגלת
מערכת להערכת התנהגות מסתגלת - מהדורה שנייה - בעברית
מיועד להערכת רמת כישורי הסתגלות בקרב ילדים ומבוגרים. ניתן להשתמש באבחון מצוין זה בצירוף עם מבחני ווקסלר, על מנת לקבוע רמות תפקוד. כמו כן, האבחון מיועד גם להערכת רמות תפקוד מסתגל וקביעת מטרות טיפוליות בעבור נבדקים הסובלים מבעיות התנהגותיות, רפואיות ופסיכולוגיות.
טווח גילאים: לידה עד 5 שנים, 5-21, 16-89
זמן העברה: כ- 20 דקות.
סקטור מקצועי: פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, רופאים ואנשי מקצוע אחרים לפי הרשאה.
נורמות: נורמות לפי גילאים, ציוני תקן לעשרה תחומים בהתאם ל- DSM-V ול- AAIDD. ציוני הסתגלות כלליים ואף תואמי גיל, מחקרי תוקף קליני נרחבים. עבר תיקוף בישראל בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
חדש!
מעכשיו ניתן להשיג את טפסי ה- ABAS-II גם בערבית (עם מדריך בעברית)
يمكن الحصول على كل النماذج باللغة العربية ايضا!

חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות ממליץ להשתמש ב- ABAS-II כחלק מתהליך האבחון של אוטיזם

ציוני אשכולות (אינדקסים) הסתגלות חדשים:

הסתגלות תפיסתית
הסתגלות חברתית
הסתגלות מעשית
כישורי ההסתגלות המוערכים:

תקשורת
שימוש במשאבי קהילה
מיומנויות אקדמיות תפקודיות
חיי היום-יום בבית/ בגן/ בבית הספר
בריאות ובטיחות
פנאי
עזרה עצמית
הכוונה עצמית
חברה
עבודה
ה- ABAS-II הוא המבחן הראשון שמעריך בצורה מקיפה את כל עשרת התחומים של התנהגות מסתגלת, שהוגדרו ב- DSM-V ביחס ללקויות התפתחותיות.
אבחון ה – ABAS-II הוא הראשון מסוגו בישראל שכולל שאלוני התפתחות מפורטים וגם נורמות מותאמות גיל. כך ניתן לקבל פרטים מדויקים לגבי התפקוד המסתגל, ולא פחות חשוב את המיקום של הנבדק ביחס לנורמות המתאימות לגילו.
הציונים הנפרדים לכל תחום יכולת מאפשרים להעריך תחומים של תפקוד, לקבוע נקודות חוזק וחולשה ולהמליץ על מטרות בטיפול. יתרה מזאת, לדיווחי ההורים והמורים/הגננות קיימות נורמות נפרדות, כך שניתן להתייחס לנקודות המבט של מטפלים ואנשי מקצוע אחרים העובדים עם הנבדק. מחקרי תוקף שהשתמשו במדגמים גדולים מאפשרים לקלינאי להעריך את הקשרים בין תפקוד של התנהגות מסתגלת לבין אינטליגנציה, המוערכת באמצעות המבחנים WAIS-II, WISC-IV, WPPSI-III
הערכת כישורי הסתגלות מקושרת באופן מסורתי עם אבחון וסיווג של פיגור שכלי, יחד עם זאת כישורי ההסתגלות הנו מדד חשוב אצל כל מטופל.

קראו עוד על ה- ABAS-II לצרכי הערכה שונים ומגוונים.
ערכת ABAS-II מלאה
מחיר הערכה:
חלקי הערכה: מדריך בעברית+ נורמות והטפסים הבאים:
טפסי הערכה שניתן לרכוש באתר
# מס' קטלוגי פריט מחיר רגיל מחיר באתר
הוסף
המחירים אינם כוללים מע"מ
ערכת ABAS-II גילאי 0-5
מחיר הערכה:
חלקי הערכה: מדריך בעברית+ נורמות והטפסים הבאים:
טפסי הערכה שניתן לרכוש באתר
# מס' קטלוגי פריט מחיר רגיל מחיר באתר
הוסף
המחירים אינם כוללים מע"מ
ערכת ABAS-II גילאי 5-21
מחיר הערכה:
חלקי הערכה: מדריך בעברית+ נורמות והטפסים הבאים:
טפסי הערכה שניתן לרכוש באתר
# מס' קטלוגי פריט מחיר רגיל מחיר באתר
הוסף
המחירים אינם כוללים מע"מ
ערכת ABAS-II למבוגרים 5-21
מחיר הערכה:
חלקי הערכה: הטפסים הבאים:
טפסי הערכה שניתן לרכוש באתר
# מס' קטלוגי פריט מחיר רגיל מחיר באתר
הוסף
המחירים אינם כוללים מע"מ

ניתן לקבל תמונה קלינית מורחבת יותר יחד עם אבחוני האינטליגנציה של וקסלר:

WAIS
WISCIV
WPPSI
לפרטים נוספים והזמנות:
טלפון: 02-6435360
פקס: 02-6435060 (טופס פניה)
הירשמו לניוזלטר!קישורים מהירים:
♦ להזמנת קטלוג